Onze Stories

Ontdek onze Stories

Samenwerking COA en hectas Facility Services krijgt een andere dimensie

Sinds 2014 is hectas Facility Services de schoonmaakpartner van het COA in de regio Noord Nederland. Naast een goede schoonmaakdienstverlener is hectas ook een partner geworden in de participatie en inburgering van statushouders.

Voorlichtingscampagne
In augustus 2021 is hectas, met medewerking van de afdeling Participatie COA regio Noord, gestart met een voorlichtingscampagne aan statushouders die woonachtig zijn in de azc’s Drachten, Sneek en Eelde. Statushouders wordt de mogelijkheid aangeboden om kennis te maken met de wereld van de schoonmaak. Daarvoor regelt hectas het vervoer van en naar de azc- locaties en worden de deelnemers continue begeleid door een professionele trainer.

Arbeidsovereenkomst
Na een tweetal “proefdagen” waren de statushouders enorm enthousiast en gemotiveerd en heeft hectas hen direct een arbeidsovereenkomst aangeboden. De begeleiding gaat ondertussen door, totdat de medewerkers zelfstandig kunnen werken.
Inmiddels heeft hectas 18 statushouders in dienst genomen op contracten met een gemiddelde duur van 30 uur per week.

Kansen

In de huidige arbeidsmarkt met een krapte aan personeel zijn door deze samenwerking kansen ontstaan voor statushouders om een normaal bestaan op te bouwen. Wanneer zij een woning toegewezen krijgen zijn zij niet afhankelijk van een uitkering.

 #meedoenbegintinhetAZC #hectas

Reageer op dit verhaal

Callback-service

Wij bellen u graag terug.


36