Werken bij hectas

hectas als werkgever

Werken bij een grote landelijke organisatie

We staan in de top 10 van de grote landelijke schoonmaakorganisaties, maar toch zijn de communicatielijnen kort. Wij vinden het belangrijk dat eenieder zich onderdeel voelt van ons grote hectas-team. We hebben immers allemaal hetzelfde doel: een perfecte dienstverlening verzorgen. En dat doe je toch met elkaar!

Opleiding & ontwikkeling

Wij worden blij van mensen die zich continu willen blijven ontwikkelen, zowel op persoonlijk vlak als in je beroep. Dit geldt voor elke functie binnen onze organisatie. Je bent immers nooit uitgeleerd en leren doe je elke dag, bijvoorbeeld van elkaar op de werkvloer en door het volgen van een opleiding.

Wij zijn binnen onze HR afdeling druk bezig met het verder vorm geven van het opleidingsplan “Leren bij hectas”. We zijn bezig met Studytube, dit is een online leeromgeving waarin veel verschillende trainingen worden aangeboden. Hierbij kun je als medewerker dus zelf kijken welke training of video je graag wilt volgen. Naast Studytube zijn we bezig met de app Knowingo, hiermee leer je spelenderwijs meer over een onderwerp dat voor jou van toepassing is. Deze app zal beschikbaar worden voor alle collega’s binnen hectas. Voor onze collega’s die zich bezig houden met werving en selectie starten we met een training voor een nieuw systeem dat binnen Youforce beschikbaar komt. Ook wordt in Youforce het onderdeel Performance Management verder uitgerold. Hiermee kunnen medewerkers samen met de leidinggevenden een gesprekscyclus uitvoeren. Alles gaat dus digitaal en als medewerker kan je op die manier je betrokkenheid bij je eigen ontwikkeling verder vergroten! Met de juiste motivatie, ervaring en opleiding zijn er genoeg kansen binnen hectas.

Gezondheid & vitaliteit

Onze medewerkers zijn belangrijk voor ons. Wij vinden het daarom belangrijk dat medewerkers hun werkzaamheden met plezier uitvoeren, maar ook op een gezonde manier. We doen er alles aan om te voorkomen dat je je niet prettig voelt of dat je uitvalt. En mocht het toch gebeuren, dan begeleiden wij je hier zo goed mogelijk bij.

Onze kernwaarden

Onze kernwaarden zijn professionaliteit, samenwerking, waardering en innovatie. Dit zijn niet zomaar 4 begrippen, nee, bij alles wat wij doen staan deze kernwaarden centraal. Wat betekenen deze kernwaarden voor ons?
Professionaliteit is voor ons vooruit kijken, weten wat er speelt bij de klant en bij HECTAS en verantwoordelijkheid nemen voor je taken en die van je collega’s.
Met betrekking tot samenwerking geloven wij erin dat de beste resultaten tot stand komen wanneer we meedenken met elkaar en onze afspraken nakomen. Alleen dan halen we immers het beste uit onszelf én elkaar!

Onder waardering verstaan wij dat wij respectvol zijn naar onze collega’s en onze klanten. We zijn trots op wat we doen en vieren zoveel mogelijk successen.
Innovatie is een breed begrip. Als je flexibel bent en denkt vanuit de gedachte dat overal een oplossing voor is, dan sta je al 3-0 voor. Openstaan voor veranderingen en nieuwe ontwikkelingen en alert zijn voor nieuwe ideeën en aanvullende diensten werken daaraan mee.

Callback-service

Wij bellen u graag terug.


26