Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Cookie-instellingen bewerken

Gegevensbescherming
Deze website (hierna “Website”) wordt aangeboden door hectas Facility Services C.V.  Meer informatie over de aanbieder van de website vindt u in ons colofon.

A. Principes
Uw vertrouwen is voor ons als aanbieder op ondernemingsgerichte diensten belangrijk. Daarom nemen we de bescherming van uw persoonsgebonden gegevens zeer serieus en houden we ons aan de regels van gegevensbescherming, met name de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Persoonsgebonden gegevens worden alleen geregistreerd, verwerkt of gebruikt, als
– de betreffende persoon daarvoor toestemming heeft gegeven
– dit voor het uitvoeren van een contract met de betrokken persoon of voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, die plaatsvinden op verzoek van de betrokken persoon, nodig is
– de verwerking nodig is voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, of
– de verwerking nodig is voor het waarborgen van rechtmatige belangen, met name van de hectas-groep, en de belangen of basisrechten en basisvrijheden van de betrokken personen niet zwaarder wegen.

Wie zijn “wij”?
Met “wij” of “ons” wordt de hectas-groep bedoeld. Dat is hectas Facility Services B.V. & Co. KG en de daarmee verbonden dochterondernemingen, met name
– hectas Facility Services C.V.
– hectas Sicherheitsdienste GmbH
– hectas Servicegesellschaft mbH
– hectas Gebäudereinigungsservice GmbH
– Forster Industrie- und Kesselreinigungsgesellschaft mbH
– FAMA Gesellschaft für infrastrukturelles Facility-Management mbH
– NKW- und Kfz-Service-Center GmbH

Omgang met persoonsgebonden gegevens
Hieronder willen wij u informeren over onze omgang met persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van deze website.
I. Gebruik van de website
1. Raadplegen van de website
Als u onze website opent, draagt uw browser technisch vereiste gegevens over aan onze webserver om de door u opgevraagde informatie beschikbaar te stellen. Om u het bezoek aan onze website mogelijk te maken, worden daarbij de volgende gegevens vastgelegd, voor korte duur opgeslagen en gebruikt:
– IP-adres
– Datum en tijd van de aanvraag
– Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
– Inhoud van de aanvraag (specifieke pagina)
– Besturingssysteem en de toegangsstatus daarvan/HTTP-statuscode
– Overgedragen hoeveelheid gegevens
– Website waarvan de aanvraag afkomstig is
– Browser, taal en versie van de browsersoftware
Daarnaast slaan we om onze rechtmatige belangen te waarborgen, deze gegevens gedurende een beperkte periode op, om in het geval van ongeautoriseerde toegang of toegangspogingen tot de betreffende server een verband te kunnen leggen met de persoonsgebonden gegevens.

2. Gebruik van cookies
Op deze website passen we zogenaamde “Cookies” toe. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser op uw device worden opgeslagen. Cookies bevatten bepaalde informatie (bijv. uw voorkeurstaal of pagina-instellingen), die door uw browser bij herhaald bezoek aan de website naar ons kunnen worden teruggezonden (afhankelijk van de levensduur van de cookies).
Uiteraard kunt u onze website ook zonder cookies gebruiken. U kunt het gebruik van cookies in de instellingen van uw browser instellen of ze geheel uitschakelen. Dat kan echter tot beperking van de functies of de gebruiksvriendelijkheid van ons aanbod leiden.

3. Website-analyse

Google Analytics

Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Googleâ€). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookiesâ€, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en de analyse van het websitegebruik door u mogelijk maakt. De door Cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter overgedragen naar en opgeslagen op een server van Google in Amerika. In het geval van activering van IP-anoniemisering op deze website wordt uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere contractuele staten van de overeenkomst via de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het complete IP-adres overgedragen aan een server van Google in Amerika en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten te verzamelen en om verdere services die gerelateerd zijn het website- en internetgebruik te verrichten voor de eigenaar van de website. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres zal niet aan verdere gegevens van Google worden gekoppeld. Door middel van bepaalde browsersoftware kunt u het opslaan van Cookies voorkomen; wij informeren u wel, dat u in dit geval misschien niet alle functies van deze website in zijn geheel kan gebruiken. Verder kunt u de registratie van door Cookies gegenereerde en op uw gebruik van deze website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google net als de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de onder deze link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl)verkrijgbare browser-plugin te downloaden en te installeren.
Verdere informatie vindt u op tools.google.com/dlpage/gaoptout of op www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en Privacy Policy).

Wiredminds/leadlab

Onze website maakt gebruik van de pixel-counting technologie van WiredMinds GmbH (www.wiredminds.de) om bezoekersgedrag te analyseren.

Daarbij kunnen gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, op basis waarvan onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden opgesteld. Waar mogelijk en redelijk worden deze gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Voor dit doel kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar WiredMinds of rechtstreeks door WiredMinds verzameld. WiredMinds kan informatie die wordt achtergelaten door bezoeken aan de websites gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen te creëren. De aldus verkregen gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene, en zij zullen niet worden samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd door het laatste nummerblok te verwijderen.

Uitsluiten van volgen

4. Gebruik van contactformulieren, vragen naar aanbiedingen en retourverzoeken
Via op de website aangeboden contactformulieren en vragen om aanbiedingen kunt u rechtstreeks verbinding met ons opnemen. U hebt daarbij de mogelijkheid om met name de volgende informatie door te geven:
– voor- en achternaam
– bedrijfsaanduiding
– postadres (postcode, plaats, straat)
– contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer)
– bericht
U kunt ook gebruikmaken van een retourservice. In dat geval kunt u uw naam en telefoonnummer opgeven.
We registreren, verwerken en gebruiken de door u via contactformulieren meegedeelde informatie uitsluitend voor het verwerken van uw concrete vraag.

5. Gebruik van de newsletter
Op de website kunt u zich aanmelden voor een newsletter. Voor het toesturen van een newsletter registreren en gebruiken we op basis van de eerder door u gegeven toestemming het door u bij aanmelding opgegeven e-mailadres.
Voor een personalisering van de newsletter kunt u ons tevens bij aanmelding vrijwillig de volgende verdere informatie meedelen:
– voor- en achternaam
– aanhef
Voor aanmelding voor de newsletter gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure. Daarbij sturen we na aanmelding op de website aan het door u opgegeven e-mailadres een bericht waarin we u vragen om bevestiging van uw aanmelding. Als u de aanmelding niet bevestigt, wordt deze automatisch verwijderd. Uw aanmelding en bevestiging leggen we altijd vast om misbruik van uw persoonsgebonden gegevens te voorkomen. Daarbij slaan we het bij uw aanmelding gebruikte IP-adres, het tijdstip van uw aanmelding en bevestiging en onze aanmeldberichten evenals de tekst van uw aanmelding en bevestiging op.
De door u gegeven toestemming voor het toezenden van de newsletter kunt u altijd intrekken. De eventuele annulering kunt u door bevestiging van de hiervoor in elke newsletter opgegeven link opsturen.

6. Gebruik van de publicaties
Op de website kunt u een reeks publicaties downloaden. In dat geval worden geen verdere persoonsgebonden gegevens gevraagd dan die nodig zijn voor het aanroepen van de website (zie hierboven).

7. Gebruikersenquêtes
I. De deelname aan gebruikersenquêtes die van tijd tot tijd op onze website verschijnen, is vrijwillig. Voor het uitvoeren van de gebruikersenquêtes gebruiken we fuctiegerichte cookies. De bij de gebruikersenquête vastgelegde technische informatie komen overeen met die bij het aanroepen van de website (zie hierboven). Uw antwoorden binnen de gebruikersenquêtes worden niet gekoppeld aan uw persoonsgebonden gegevens, zoals bijvoorbeeld uw IP-adres.

II. Overdracht van gegevens ter verwerking in onze opdracht
Voor het verwerken van uw gegevens maken we voor een deel gebruik van gespecialiseerde dienstverleners. Onze dienstverleners worden zorgvuldig door ons geregistreerd en regelmatig gecontroleerd. Ze verwerken persoonsgebonden gegevens uitsluitend in opdracht van ons en strikt volgens onze aanwijzing.

III. Verwerking van gegevens buiten de EU/EER
Uw gegevens worden niet verwerkt in landen buiten de Europese Unie (“EU”) of de Europese Economische Ruimte (“EER”).

B. Informatie over uw rechten
De volgende rechten staan u op basis van de toepasbare wetten op de gegevensbescherming ter beschikking:
– Recht op informatie over de bij ons over uw persoon opgeslagen gegevens;
– Recht op correctie, wissen of beperken van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens;
– Recht op bezwaar tegen verwerking die dient voor onze rechtmatige belangen, een openbaar belang of profiling, behalve wanneer wij dwingende redenen kunnen aantonen voor de verwerking, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of als de verwerking dient voor tegelde maken, uitvoeren of verdediging van juridische aanspraken;
– Recht op overdraagbaarheid gegevens;
– Recht op bezwaar bij een toezichthoudende instantie;
– De door u gegeven toestemming voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw persoonsgebonden gegevens kunt u altijd intrekken.
Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u uw verzoek richten tot de hieronder genoemde contactpersoon.

C. Contact
Voor uw verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming kunt u contact opnemen met onze voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon op het volgende adres:
Privacy Officer
hectas Facility Services C.V.
Geograaf 30
6921 EW Duiven
Nederland
privacyofficer(at)hectas.nl

D. Aanpassingen in de verklaring over gegevensbescherming
We behouden ons het recht voor om deze verklaring over gegevensbescherming periodiek bij te werken. Wijzigingen van deze verklaring over gegevensbescherming worden op onze website gepubliceerd. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie op de website. We adviseren u daarom om deze site regelmatig te bezoeken om u te informeren over eventueel uitgevoerde bijwerkingen.

Callback-service

Wij bellen u graag terug.


36